Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 2 wrzesień 2019r.  

OSO.0002.8.2019

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, z póź.zm) zwołuję VIII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 6 wrzesień  2019r. o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach – Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2019 r..
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.
b) zmiany w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, na których zamieszkują mieszkańcy.
5. Zapytania i wolne wnioski
6. Zamknięcie obrad                                                                           

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, z póź.zm ) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Siemiatycze, dnia 2 wrzesień 2019r.

OSO.0012.8.2019

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  Gminy Siemiatycze, które odbędzie się  w dniu 6 wrzesień o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Siemiatyczach – Stacji 31, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2019 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.
b) zmiany w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, na których zamieszkują mieszkańcy.
4.  Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
Grażyna Zofia Wilczyńska

Przewodniczący Komisji
Anna Grzyb

Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło


Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2019-09-04

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23