Zaproszenia na sesję i komisje

ZAPROSZENIE z dn. 23 stycznia 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 1 lutego  2018 roku o godz. 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w budżecie gminy w 2018 roku.
2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu  w 2018 roku.
3/ zmian w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Siemiatycze.
4/ ustalenia  zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącemu  organu wykonawczemu jednostek  pomocniczych Gminy Siemiatycze.           
2. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
Agnieszka Stępkowska
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło
Przewodniczący Komisji
Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy


ZAPROSZENIE z dn. 23 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z póź.zm) zwołuję XXIII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 1 lutego 2018 roku  o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze,  17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach  prowadzonych  przez jednostkę  samorządu terytorialnego  za 2017 rok.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w budżecie gminy w 2018 roku.
2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu  w 2018 roku.
3/ zmian w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Siemiatycze.
4/ ustalenia  zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącemu  organu wykonawczemu jednostek  pomocniczych Gminy Siemiatycze.  
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23