Zaproszenia na sesję i komisje

ZAPROSZENIE z dn. 24 listopada 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 6 grudnia  2017 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian w budżecie Gminy na 2017r.
2/ zmian w uchwale ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Siemiatycze.
3/ organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
4/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
5/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
Agnieszka Stępkowska
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło
Przewodniczący Komisji
Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


ZAPROSZENIE z dn. 24 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zwołuję XXI w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 7 grudnia 2017 roku  o godz. 13:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze,  17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy na 2017r.
2) zmian w uchwale ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Siemiatycze.
3) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze.
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania.
8.  Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.                                                                 

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


ZAPROSZENIE z dn. 22 listopada 2017 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się dnia 30 listopada 2017r. o godzinie 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:

  1. Analiza przygotowania Gminy Siemiatycze do wdrożenia zmian w funkcjonowaniu  gospodarki odpadami 
  2. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Roman Umiastowski

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Filip Umiastowski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23