Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 4.02.2021r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  Gminy Siemiatycze, które odbędzie się  w dniu 12 lutego 2021r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
3.    Sprawozdanie z działalności Klubu Senior + za 2020 roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok,
2)    zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027,
3)    dokonania zmian w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty;
4)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi;
5)    wykonywania przez Gminę Siemiatycze działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej;
6)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2021 roku,
7)    rozpatrzenia petycji.
5.     Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
Grażyna Zofia Wilczyńska
Przewodniczący Komisji
Anna Grzyb
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin.


Siemiatycze, dnia 4.02.2021r.

ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz.713) zwołuję XIX w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 12 lutego 2021 r. o godz. 13.30. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
3.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok,
2)    zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027,
3)    dokonania zmian w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty;
4)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi;
5)    wykonywania przez Gminę Siemiatycze działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej;
6)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2021 roku,
7)    rozpatrzenia petycji.
5.    Wolne wnioski
6.    Zamknięcie obrad                                                                           
Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23