Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 3 grudnia 2018 r.

OSO.0002.2.2018

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz. 994,z póź.zm.) zwołuję II w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 10 grudnia  2018 roku o godz. 10.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach.
1) powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.
2) powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
3) powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
4) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
5) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6) powołania składu  osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
7) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i petycji.
8) zmian w budżecie  gminy  na 2018 rok.
9) wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze.
10) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym.
11) Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu Narkomani na 2019 rok.
12) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemiatycze.
13) zmiany  uchwały o przystąpieniu Gminy Siemiatycze  do Stowarzyszenia  "Lokalna  Grupa Działania - Tygiel Doliny  Bugu".
14) powołania  Gminnego  Domu Kultury w Siemiatyczach.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący  
Adam Michał Boguszewski

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23