Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 9 października 2018 r.

OSO.0028.2018

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 17 października  2018 roku o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.Podjęcie uchwał w sprawach:
1.zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
2.zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży.
3.aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
2.Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Agnieszka Stępkowska
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło
Przewodniczący Komisji
Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gmin


Siemiatycze, dnia 9 października 2018 r.

OSO.0002.28.2018

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, z póź.zm.) zwołuję XXVIII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 17 października  2018 roku  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze,  17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6. Informacja  o oświadczeniach  majątkowych.
7. Wręczenie dyplomów uczniom  i rodzicom, którzy otrzymali w 2018 roku stypendium  Wójta Gminy
    Siemiatycze za wyniki w nauce, sporcie i  artystyczne .
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
2) zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży.
3) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  
Adam Michał Boguszewski  
   

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Siemiatycze, dnia 04 października 2018r.

OSO.0012.16.2018

ZAPROSZENIE

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się dnia 12 października 2018r. o godzinie 11:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Analiza działalności promocyjnej Gminy Siemiatycze w 2018 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji prac komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Siemiatycze
w latach 2014 -2018r.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Komisji
Roman Umiastowski

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23