Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 22 czerwca 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
2) wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze.
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) określenia tygodniowego  wymiaru  godzin dla  dyrektorów szkół  podstawowych i przedszkola  oraz nauczyciela pedagoga  i logopedy.
5) zasad przyznawania  diet  radnym  i  zwrotu  kosztów podróży
2. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
 Agnieszka Stępkowska

Przewodniczący Komisji
 Zygmunt Poletyło

Przewodniczący Komisji
 Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz.1875, z póź.zm.) zwołuję XXVI w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 29 czerwca 2018 roku  o godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze,  17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na 2018r.
2) wynagrodzenia Wójta Gminy Siemiatycze.
3) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) określenia tygodniowego  wymiaru  godzin dla  dyrektorów szkół  podstawowych i przedszkola  oraz nauczyciela pedagoga  i logopedy.
5) zasad przyznawania  diet  radnym  i  zwrotu  kosztów podróży.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

   
Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski


Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23