Druki i formularze do pobrania

 

DRUKI DO POBRANIA

 

Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Referat Rozwoju Gospodarczego
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
CEIDG
Alkoholówka
Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o lokalizację zjazdu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Podział nieruchomości
1. Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

2. Oświadczenie
 
1. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

2. Oświadczenie
 
Azbest
Informacja o wyrobach zawierających Azbest
Ocena stanu i możliwości bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest
Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Decyzje środowiskowe
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Ważna informacja ogólna dotycząca wymaganych dokumentów i wielkości opłat związanych z wpisem do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływ Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływ
Referat Finansowo - Budżetowy
 Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
UWAGA !
Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

    w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
    w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

- 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
- 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
- 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni  ustalany jest według stawki  zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

Formularz pomocowy

Załącznik do wniosku - zestawienie

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i
zestawienie faktur do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Informacja o gruntach
Informacja o lasach

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wer. 4

wzór do wypełnienia deklaracji  z oświadczeniem kompostownik (DO 5 OSÓB)

wzór do wypełnienia deklaracji  z oświadczeniem kompostownik (OD 6 OSÓB)

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Inspektor ds. oświaty
  Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Siemiatycze

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2011-03-14

Data modyfikacji: 2023-08-25

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2011-03-14