INFORMACJA

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz.1458) nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, jest jawny, otwarty i konkurencyjny.  W
celu realizacji tej zasady Urząd Gminy Siemiatycze przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia o prowadzonym naborze publikowane są w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemiatycze oraz na tablicy ogłoszeń która znajduje się przed Urzędem przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 w Siemiatyczach.

NABÓR

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data końca składania dokumentów

Informacja
o wynikach naboru
Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrekrora Szkoły Podstawowej
w Szerszeniach
4.08.2016r.
do godz. 15.00
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gimnazium Gminnego
w Siemiatyczach
6.07.2015r.
do godz. 13.00
 

Referent ds. kancelaryjnych i sekretariatu Wójta w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy

15.04.2015 r.
Referent ds. handlu i usług, działalności gospodarczej, p.poż. i drogownictwa
31.12.2014 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie

12.05.2014 r.
do godziny 13.00

Referent ds. kancelaryjnych i sekretariatu w pełnym wymiarze czasu pracy

24.06.2013 r.
do godziny 10.00

Kasjer w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy

24.05.2013 r.
do godziny 15.00

Referent do spraw  księgowości budżetowej  w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy

28.12.2012 r.
do godziny 15.00
Referent do spraw rolnych w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy
03.04.2012 r.
do godziny 15.00
Referent do spraw kancelaryjnych i sekretariatu w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy
 25.11.2011 r.
Referent do spraw handlu i usług, działalności gospodarczej, p.poż., drogownictwa w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pełnym wymiarze czasu pracy
04.11.2011 r.
Referent do spraw handlu i usług, działalności gospodarczej, p.poż., drogownictwa w Urzędzie Gminy Siemiatycze
 
10.10.2011 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Siemiatycze

Data wytworzenia: 2016-07-21

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2011-03-10

Data modyfikacji: 2016-09-01

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2011-03-10