Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy Siemiatycze


2020r. - Zarządzenia Wójta Gminy Siemiatycze numery od 1 do 33

2019r. - Zarządzenia Wójta Gminy Siemiatycze numery od 1 do 28

Lata 2010 - 2018

Numer i data Zarządzenia

Zarządzenie dotyczy:

1/10

z 04.01.2010

w sprawie REGULAMINU PRACY Urzędu Gminy Siemiatycze.

2/10

z 04.01.2010

w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy Siemiatycze w 2010 roku.

3/10 z 20.01.2010

w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej.

4/10 z 20.01.2010

w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

5/10 z 03.02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na logo Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie przekształcenia lub dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji p.n. "Dobre drogi szansa rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze....."
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie"
w sprawie wynagrodzenia na stanowisku Skarbnik Gminy.
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pn "Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka".
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie"

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych "Centrum kulturalno - wypoczynkowe w miejscowości Rogawka"

w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko ds wojskowych, obrony cywilnej, obronności w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu kasy i paliwa.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyromiejki"
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu RPOWP na lata 2007-2013 dla projektu pt "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze"
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze.

w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy Siemiatycze w 2011 roku.

1/2011 z 14.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

2/2011 z 21.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

3/2011 z 21.01.2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

4/2011 z 04.02.2011

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

5/2011 z 04.02.2011

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

6/2011 z 04.02.2011

w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny Urzędu Gminy Siemiatycze.

w sprawie wytycznych w zakresie wykonywanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej.

w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu RPOWP na lata 2007-2013 dla projektu pt.: "Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego".
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu POIG na lata 2007-2013 dla projektu pt.: "Bug - rajem dla turysty".
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

w sprawie unieważnienia zarządzenia nr 26/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy Siemiatycze w 2011 roku.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pt.: "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III".
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pt.: "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II".
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pt.: "Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze-Stacja".
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie wynagrodzenia na stanowisku Skarbnik Gminy.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. "Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze-Stacja".
w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach strażackich.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2011.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji "Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka-Wiercień Duży, Wiercień Duży-Wyromiejki-Czartajew".
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko do spraw handlu i usług, drogownictwa, działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży".
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko do spraw handlu i usług, drogownictwa, działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2007-2013 dla projektu pn.: "Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III"
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko do spraw kancelaryjnych i sekretariatu w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Rogawka wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem komina".

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu kasy i paliwa.

1/2012 03.01.2012 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
2/2012 05.01.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
3/2012 05.01.2012 w sprawie zatwierdzenia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych, motopompach i innych urządzeniach będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Siemiatycze.
4/2012 23.02.2012 w sprawie powołania grupy promocyjnej produktu turystycznego "Bug rajem dla turysty"
5/2012 23.02.2012 w sprawie powołania zespołu zadaniowego d/s opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6/2012 07.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7/2012 26.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
8/2012 27.03.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
9/2012 05.04.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
10/2012 17.04.2012 w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
11/2012 30.04.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie powołania Zespołu d/s oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin".

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Siemiatycze "Planu Ochrony Informacji Niejawnych".

w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Siemiatycze.
w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.
18/2012 1.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.
19/2012 4.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.
20/2012 5.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
21/2012 11.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
23/2012 6.11.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym komisji przetargowej.
24/2012 21.11.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
27/2012 12.12.2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu kasy i paliwa.
28/2012 27.12.2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
1/2013
31.01.2013r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 dotyczacego zatwierdzenia norm zużycia paliwa w OSP.
2/2013
21.02.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
3/2013
21.02.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
4/2013
21.02.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
5/2013
1.03.2013r.
w sprawie powołania komisji d/s wypracowania zmian w obowiązującym regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich.
7/2013
4.04.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
8/2013
16.04.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
9/2013
16.04.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
10/2013
17.05.2013r.
w sprawie powołania komisji konkurosowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
11/2013
27.05.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji.
12/2013
4.06.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
13/2013
4.06.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji
14/2013
11.06.2013r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód iszacowania strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanymi klęskami żwywiłowymi
15/2013
14.06.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
16/2013
17.06.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17/2013
24.06.2013r.
w sprawie powołania komisji konkrusowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemiatycze.
18/2013
28.06.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
19/2013
1.07.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji.
20/2013
18.07.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
21/2013
25.07.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
22/2013
29.07.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
23/2013
30.07.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24/2013
30.07.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
26/2013
26.08.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27/2013
30.07.2013r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siemiatycze"
28/2013
10.09.2013r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
29/2013
13.09.2013r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Siemiatycze
30/2013
24.09.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 109515B Kłopoty-Bańki-Moczydły.
31/2013
7.10.2013r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
32/2013
11.10.2013r.
w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej
33/2013
11.10.2013r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Likwidacyjnej
34/2013
30.10.2013r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013roku
35/2013
04.11.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru projektu pod nazwą "Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze"
36/2013
18.11.2013r.
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 EURO
37/2013
25.11.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty-Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnia"
38/2013
02.12.2013r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski"
39/2013
13.12.2013r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 109515B Kłopoty-Bańki-Moczydły"

5/2015
19.03.2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze

19/2015 23.09.2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze

21/2015 5.11.2015r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze

56/2015
10.11.2015r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy
57/2015
10.11.2015
w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2016r.
1/2016
11.01.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej
2/2016
12.01.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej d/s procedury o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlanych z terenu Gminy Siemiatycze"
3/2016
19.02.2016

 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
4/2016
19.02.2016
w sprawie Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Siemiatycze.
5/2016
10.03.2016
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze".
6/2016
10.03.2016
w sprawie hormonogramu kontroli zewnętrznych na 2016 rok.
7/2016
17.03.2016
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze.
8/2016
14.04.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej.
9/2016
18.04.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej.
10/2016
14.06.2016
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Siemiatycze.
11/2016
30.06.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej.
12/2016
30.06.2016
w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.
13/2016
16.12.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej.
1/2017
20.01.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
2/2017
20.02.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
3/2017
27.03.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
4/2017
31.03.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
5/2017
3.04.2017
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego.
6/2017
19.06.2017
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Utworzenie terenów zielonych w miejscowości Szerszenie".
7/2017
5.07.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
8/2017
13.07.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
9/2017
19.07.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
10/2017
20.07.2017
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała".
11/2017
7.08.2017
w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu sierpniu 2017 roku.
12/2017
9.08.2017
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt.”Równe szanse dla wszystkich”.
13/2017
9.08.2017
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia
i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2014-2020 dla projektu pn ”Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze gminy Siemiatycze”
14/2017
21.08.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
15/2017
22.08.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej.
17/2017
9.11.2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Siemiatycze w roku 2017
18/2017
9.11.2017
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+w Krupicach 22"
19/2017
14.11.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
20/2017
14.11.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej
1/2018
2.01.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej
2/2018
3.01.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej
3/2018
15.01.2018
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO.
4/2018
19.01.2018
w sprawie „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „GMINA SIEMIATYCZE – PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS”.
5/2018
19.01.2018
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt.” GMINA SIEMIATYCZE –
PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS”.
7/2018
23.02.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
8/2018
21.03.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
9/2018
5.04.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
11/2018
16.04.2018
w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.
12/2018
16.04.2018
w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Siemiatycze.
13/2018
16.04.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.

14/2018
4.05.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej.
15/2018
29.05.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego.
16/2018
6.06.2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Siemiatycze.
17/2018
12.06.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego.
18/2018
21.06.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
19/2018
18.06.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
20/2018
20.06.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
21/2018
22.06.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego.
22/2018
29.06.2018
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Siemiatycze.
23/2018
29.06.2018
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Siemiatycze.
24/2018
3.07.2018
w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej.
25/2018
3.07.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego.
28/2018
10.08.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej
29/2018
13.08.2018
w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej.
33/2018
26.09.2018
w sprawie powołania komisji odbioru zadania publicznego
34/2018
26.09.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
35/2018
12.10.2018
w sprawie powołania komisji odbioru zadania publicznego.
36/2018
19.10.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej.
37/2018
19.10.2018
w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia
i przechowywania dokumentacji do programu RPOWP na lata 2014-2020 dla projektu nr WNDRPPD.
08.02.01-IZ.00-20-001/17 pt.: „Przedszkole Gminy Siemiatycze”.
39/2018
14.11.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego
40/2018
6.12.2018
w sprawie czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 roku
41/2018
12.12.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego
42/2018
12.12.2018
w sprawie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemiatycze
43/2018
12.12.2018
w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Siemiatycze
44/2018
14.12.2018
w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach
45/2018
14.12.2018
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania publicznego

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2011-01-20