Zarządzenia Wójta

 

Numer i data Zarządzenia

Zarządzenie dotyczy:

42/04 z 15.01.2004 r.

w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji w dniach 08.12.2003r. i 30 12 2003r.

43/04 z 15.03.2004 r.

w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy Siemiatycze za 2003 r.

44/04 z 18.03.2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.

47/04 z 29.03.2004 r.

w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji w dniu 09.03.2004 r.

49/04 z 8.05.2004 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

50/04 z 15.06.2004 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół gminnych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

51/04 z 22.06.2004 r.

w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 8 czerwca 2004 r.

53/04 z 23.06.2004 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

54/04 z 25.06.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

55/04 z 29.06.2004 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy na III kwartał 2004r.

56/04 z 27.07.2004 r.

w sprawie: harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych w dniu 16 lipca 2004 r.

57/04 z 27.08.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej i określenia trybu dokonywania kasacji środków trwałych i wyposażenia w zasobie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze.

58/04 z 27.08.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określenia jej Regulaminu.

59/04 z 01.09.2004 r.

w sprawie powiezenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopotach Bujnach

60/04 z 01.09.2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czartajewie

64/04 z 27.09.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

65/04 z 29.09.2004 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżety Gminy na IV kwartał 2004 r.

66/04 z 29.09.2004 r.

w sprawie opracowania informacji do projektu budżetu na 2005 rok

67/04 z 06.10.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

68/04 z 26.10.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

75/04 z 30.12.2004 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżety Gminy na I kwartał 2005 r.

131/06 z 06.03.2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.

139/06 z 20.05.2006 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnych położonych we wsi Ogrodniki i Słochy Annopolskie stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

140/06 z 13.04.2006 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

141/06 z 07.06.2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

142/06 z 20.06.2006 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej we wsi Krupice stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

148/06 z 26.07.2006

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych we wsi Ogrodniki i Słochy Annopolskie stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

153/06 z 30.08.2006

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych we wsi : Baciki Dalsze, Cecele, Rogawka, Szerszenie, Kłopoty Stanisławy stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

159/06 z 05.10.2006

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze

 

160/06 z 17.10.2006

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Siemiatycze niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Lachówka

161/06 z 17.10.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Dalsze.

164/06 z 27.10.2006

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego we wsi Klekotowo, stanowiącego własność Gminy Siemiatycze.

11/07 z 28.03.2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości położonych we wsi Baciki Dalsze, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

12/07 z 03.04.2007

w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych

16/07 z 28.03.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Ogrodniki , gmina Siemiatycze.

19/07 z 29.05.2007

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze

22/07 z 5.07.2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości położonej we wsi Kułygi, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

24/07 z 23.07.2007

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok.

26/07 z 08.08.2007

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

27/07 z 22.08.2007

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego we wsi Tolwin, stanowiącego własność Gminy Siemiatycze.

29/07 z 27.08.2007

w sprawie przeznaczenia do użyczenia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego we wsi Cecele, stanowiącego własność Gminy Siemiatycze.
30/07 z 6.09.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości we wsiach : Krasewice Czerepy, Wólka Biszewska, Siemiatycze Stacja, gmina Siemiatycze.
35/07 z 5.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsi Ogrodniki , gmina Siemiatycze.

36/07 z 18.10.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
39/07 z 16.11.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Średnie , gmina Siemiatycze.
42/07 z 7.12.2007 w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
44/07 z 28.12.2007 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsiach: Krasewice Czerepy i Wólka Biszewska, gmina Siemiatycze.
46/08 z 5.02.2008 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsi Ogrodniki, gmina Siemiatycze.
48/08 z
26.02.2008

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.

 

52/08 z
18.03.2008
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Krasewice Czerepy gmina Siemiatycze.
53/08 z
18.03.2008

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Średnie gmina Siemiatycz

54/08 z
26.03.2008

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych we wsi : Kułygi, Skiwy Małe, Klekotowo stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

55/08 z
02.04.2008


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych we wsi Kłopoty Bujny stanowiącej własność Gminy Siemiatycze

56/08 z
08.04.2008
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat budynku mieszkalnego, położonego we wsi Baciki Średnie stanowiącej własność Gminy Siemiatycze
60/08 z
14.05.2008

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsi Ogrodniki, gmina Siemiatycze.

62/08 z
10.06.2008
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomosci stanowiacej własnoscGminy Siemiatycze położonej we wsi Krasewice Czerepy gmina Siemiatycze.
63/08 z
10.06.2008
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Średnie gmina Siemiatycze.
71/08 z
29.07.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
72/08 z
31.07.2008
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2008 rok.
73/08 z
18.08.2008
w   sprawie   rozpatrzenia   wniosków   złożonych   do   zmiany   miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
74/08 z
28.08.2008
w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsi Ogrodniki, gmina Siemiatycze
75/08 z
03.09.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
78/08 z
01.10.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
79/08 z
18.11.2008
w sprawie ogłoszenia piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych we wsi  Ogrodniki,  gmina Siemiatycze
81/08 z
24.10.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
89/08
05.01.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Średnie, gmina Siemiatycze.
92/09
26.01.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi  Siemiatycze Stacja , gmina Siemiatycze.
94/09
12.02.2009
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym  na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej we wsi  Baciki Dalsze stanowiącej  własność Gminy Siemiatycze.
97/09
12.03.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki  Bliższe, gmina Siemiatycze.
99/09
22.04.2009
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej we wsi  Cecele stanowiącej  własność Gminy Siemiatycze.


104/09
20.05.2009

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Baciki Średnie , gmina Siemiatycze.
110/09
1.07.2009
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego   nieruchomości  stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie  wsi Anusin , gmina Siemiatycze.
115/09
30.07.2009

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2009 rok

118/09
06.08.2009
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych we
wsi: Ogrodniki i Słochy Annopolskie, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
119/09
06.08.2009
w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej
120/09
27.08.2009
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Klukowo.

129/09
10.09.2009

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  nieruchomości rolnych położonych we wsi: Krupice, Kłopoty Stanisławy, Cecele, Rogawka, Szerszenie stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
132/09
08.10.2009
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze.
135/09
12.11.2009
w sprawie projektu  budżetu Gminy na 2010r.
141/10
14.01.2010
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Czartajew.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki wyprzedzającej finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 5 marca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu uzytkowego połozonego we wsi Tołwin, stanowiacego własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjetych na sesji w dniu 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy
Siemiatycze.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Siemiatycze
w sprawie określenia zasad organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
w sprawie powołania komisji konkursowych
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół gminnych ubiegających się o stopień
nauczyciela mianowanego.
w sprawie zmiany Komisji Konkursowej powołanej dla przeprowadzenia wyborów na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tołwinie.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości położonej we wsi Kułygi, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tołwinie.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej we wsi Kłopoty Patry, gmina Siemiatycze.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tołwinie.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tołwinie.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 9 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopotach Bujnach.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopotach Bujnach.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kłopotach Bujnach.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 3 września 2010 roku.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 września 2010 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu programu współpracy na 2011 rok.
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 5 listopada 2010 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat i gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
w sprawie harmonogramu realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 6 grudnia 2010 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2010 roku.
w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w kadencji 2010-2011.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 2 marca 2011 roku.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Siemiatycze i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemiatycze oraz jej koordynacji.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego we wsi Tołwin, stanowiącego własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym do sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
w sprawie planu kontroli zarządczej w 2011 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym do wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Turna Duża, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 maja 2011 roku.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego, położonego we wsi Baciki Średnie.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół gminnych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajęcie domków letniskowych.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
w sprawie powołania Zespołu d/s opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Skiwy Małe, gmina Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego niegraniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze.
28/2011 16.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok.
29/2011 22.08.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
30/2011 23.08.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
31/2011 26.08.2011 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
32/2011 01.09.2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopotach - Bujnach.
33/2011 01.09.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kłopotach - Bujnach.
34/2011 01.09.2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
35/2011 01.09.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
36/2011 07.09.2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości położonej we wsi Krasewice-Jagiełki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
37/2011 07.09.2011 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat pomieszczenia w świetlicy wiejskiej położonej we wsi Baciki Dalsze, gmina Siemiatycze.
38/2011 08.09.2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy.
39/2011 12.09.2011 w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Baciki Bliższe.
40/2011 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
41/2011 11.10.2011 w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na Sesji w dniu 21 września 2011 roku.
42/2011 07.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
43/2011 27.10.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
44/2011 02.11.2011 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Anusin, Gmina Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/08 z dnia 26 lutego 2008 r.
50/2011 28.11.2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia na terenie Gminy Siemiatycze.
51/2011 14.12.2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
52/2011 14.12.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
53/2011
15.12.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Siemiatycze Stacja.
54/2011 19.12.2011 w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 listopada 2011 roku.
55/2011 22.12.2011 w sprawie ustalenia stawek na dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat i gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, ktorych przedmiotem jest ta sama nieruchomoś, stanowiąca własność Gminy Siemiatycze.
56/2011 30.12.2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na Sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Anusin, gmina Siemiatycze.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemiatyczach
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 24 lutego 2012 roku.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
66/2012 29.03.2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Anusin.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2011 rok.
w sprawie realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych na Sesji w dniu 21 marca 2012 roku.
69/2012
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
72/2012
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Siemiatycze.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.
w sprawie planu kontroli zarządczej w 2012 roku.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół gminnych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego, położonego we wsi Baciki Średnie.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych spowodowanych klęską żywiołową
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Kłopotach-Bujanch
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
91/2012 04.10.2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
92/2012 05.10.2012 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Siemiatycze.
93/2012 08.10.2012 w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 września 2012 r.
94/2012 18.10.2012 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cecele oraz zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała - stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
95/2012 22.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
96/2012 26.10.2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie wsi Siemiatycze-Stacja.
97/2012 29.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
98/2012 06.11.2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze.
99/2012 07.11.2012 w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Baciki Dalsze.
100/2012 08.11.2012 w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 31 października 2012 r.
118/2013 26.03.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze
187/2014 12.06.2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat położonych w obrębach wsi Klukowo, Kułygi, Turna Duża, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.
188/2014
12.06.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
194/2014
7.08.2014

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu  za I półrocze 2014 rok.

195/2014
20.08.2014
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w 2014r.
207/2014 12.11.2014 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
208/2014 12.11.2014 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 r.
1/2014
10.12.2014r.
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał pod obrady III Sesji Rady Gminy Siemiatycze
2/2014
10.12.2014r.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji w dniu 28.11.2014r. i 08.12.2014r.
3/2014
17.12.2014r.
w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Gminy Siemiatycze
4/2014
31.12.2014r.
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji w dniu 22.12.2014r.
5/2014
30.12.2014r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
6/2014
31.12.2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
7/2015
07.01.2015r.
w sprawie harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadencji 2014-2018
10/2015
27.01.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
15/2015
27.02.2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
16/2015
02.03.2015r.
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał pod obrady IV Sesji Rady Gminy Siemiatycze
17/2015 12.03.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
30/2015 19.06.2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.

36/2015
29.07.2015

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok
50/2015
29.09.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
51/2015
5.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
67/2016
11.01.2016
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2015r.
68/2016
12.01.2016
w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w solectwie Anusin
69/2016
28.01.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
70/2016
3.02.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Cecele.
71/2016
4.02.2016
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Siemiatycze niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
72/2016
19.02.2016
w sprawie cen za sprzedaż materiału drzewnego pozyskanego z mienia gminnego.
73/2016
2.03.2016
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał pod obrady X Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
74/2016
9.03.2016
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
75/2015
17.03.2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
76/2016
21.03.2016
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na X sesji w dniu 9 marca 2016r.
77/2016
29.03.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
78/2016
4.04.2016
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia mediacji w zakresie szkody.
79/2016
6.04.2016
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2015 r.
80/2016
11.04.2016
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskanego w Wólce Nadbużnej
81/2016
12.04.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność gminy Siemiatycze
82/2016
27.04.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
83/2016
28.04.2016
sprawie ustalenia cen za korzystanie z wyposażenia Bazy Turystyczno-Wypocznkowej w Wólce Nadbużnej.
84/2016
18.05.2016
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał pod obrady XI Sesji Rady Gminy Siemiatycze
94/2016 28.07.2016 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok.
95/2016 28.07.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
96/2016
8.08.2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
97/2016
10.08.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
98/2016
16.08.2016
w sprawie odpłatnego nabycia zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Siemiatycze-Stacja.
99/2016
16.08.2016
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
100/2016
16.08.2016
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.
101/2016 16.08.2016 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szerszeniach
102/2016
19.08.2016
w sprawie wyboru sołytsa w sołectwie Lachówka
103/2016
31.08.2016
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XIII Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
104/2016
15.09.2016
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XIII sesji w dniu 09 wrzesnia 2016r.
105/2016
15.09.2016
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat nieruchomości położonej we wsi Kułygi stanowiącej własność gminy Siemiatycze.
106/2016
23.09.2016
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
107/2016
29.09.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
108/2016
29.09.2016
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
109/2016 5.10.2016 w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
110/2016
6.10.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,stanowiących własność Gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
111/2016
10.10.2016
w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa wsi Kajanka i Klukowo.
112/2016
10.10.2016
w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Gminie Siemiatycze
113/2016
14.10.2016
w sprawie działań lobbingowych podmiotow wykonujących działaność lobbingową w procesie stanowienia prawa miejscowego.
114/2016
26.10.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
115 -
116 -
117/2016
14.11.2016r.
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy. 
118/2016
2.12.2016
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XIV sesji w dniu 25 listopada 2016r.
119/2016
7.12.2016
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsiach: Anusin, Boratyniec Ruski, Szerszenie.
120/2016
8.12.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
121/2016
8.12.2016
w sprawie zatwierdzenia "Planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Siemiatycze w sezonie 2016-2017"
122/2016
19.12.2016
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Siemiatycze i jej jednostkach organizacyjnych
123/2016
19.12.2016
w sprawie zatwierdzenia projektów uchwał pod obrady XV Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
124/2016
22.12.2016
w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność gminy Siemiatycze.
125/2016
27.12.2016
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
126/2016
28.12.2016
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Wiercień Duży.
127/2016
30.12.2016
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XV sesji w dniu 22 grudnia 2016r.
128/2017
11.01.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
129/2017
13.01.2017
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2016 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 27 grudnia 2016roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
130/2017
27.01.2017
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze.
131/2017
27.01.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XVI Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
132/2017
2.02.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Siemiatycze-Stacja.
133/2017
3.02.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XVI sesji w dniu 27 stycznia 2017r.
134/2017
27.02.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
135/2017
7.03.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XVII Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
136 -
137/2017
21.03.2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.
138/2017
24.03.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XVII sesji w dniu 15 marca 2017r.
139/2017
31.03.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
140/2017
4.04.2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2016 r.
141/2017
24.04.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
142/2017
18.05.2017
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z wyposażenia Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej.
143/2017
19.05.2017
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
144/2017
7.06.2017

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomosci gruntowej rolnej w trybie przetargowym na okres do 3 lat położonej we wsi Boratyniec Lacki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

145/2017
9.06.2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

146/2017
14.06.2017

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

147/2017
14.06.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XVIII Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
148/2017
30.06.2017
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych podczas wichury w dniu 29.06.2017r w gminie Siemiatycze
149/2017
3.07.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XVIII sesji w dniu 23 czerwca 2017r.
150/2017
06.07.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
151/2017
10.07.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
152/2017
12.07.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siemiatycze, położonych w obrębie wsi Turna Mała.
153/2017
12.07.2017
w sprawie zmian w zakresie cen za korzystanie z wyposażenia Bazy Turystyczno-Wypoczynowej w Wolce Nadbużnej.
154/2017
19.07.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
155/2017
19.07.2017
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat położonych w obrębie wsi Klukowo, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

156/2017 28.07.2017

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.
157/2017
28.07.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
158/2017
6.09.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej
w obrębie wsi Kułygi.
159/2017
6.09.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XIX sesji w dniu 28 sierpnia 2017r.
160/2017
29.09.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
161/2017
23.10.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
162/2017
23.10.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XX Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
163/2017
26.10.2017
w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do trzech lat pomieszczeń w budynku usytuowanym w m.Siemiatycze, przy ulicy 11-go Listopada 49.
164/2017
2.11.2017
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Krasewice- Jagiełki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
165/2017
6.11.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XX Sesji w dniu 30 października 2017r.
166/2017
10.11.2017
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026
167/2017
10.11.2017
w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2018r.
168/2017
14.11.2017
w sprawie zatwierdzenia "Palnu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Siemiatycze w sezonie 2017-2018".
169/2017
20.11.2017
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych wykazujących szczególne uzdolnienia w naukach matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich”
170/2017
21.11.2017
w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa wsi Słochy Annopolskie.
171/2017
21.11.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XXI Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
172/2017
27.11.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
173/2017
28.11.2017
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Siemiatycze-Stacja.
174/2017
14.12.2017
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXI Sesji odbytej w dniu 7 grudnia 2017r.
175/2017
18.12.2017
w sprawie zatwierdzenie projektów uchwał pod obrady XXII Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
176/2017
28.12.2017
w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność gminy Siemiatycze
177/2018
3.01.2018
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
178/2018
8.01.2018
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XXII Sesji w dniu 28 grudnia 2017r.
179/2018
23.01.2018
w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa wsi Słochy Annopolskie.
180/2018
23.01.2018
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych wykazujących szczególne uzdolnienia w naukach matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich”
181/2018
25.01.2018
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Gminy Siemiatycze.
182/2018
9.02.2018
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na XXIII Sesji odbytej w dniu 1 lutego 2018 roku.
183/2018
19.02.2018
w sprawie Regulaminu Klubu "Senior+" w Krupicach
184/2018
12.03.2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
185/2018
21.03.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Boratyniec Lacki.
186/2018
26.03.2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Siemiatycze za 2017 r.
187/2018
27.03.2018
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
188/2018
25.04.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
189/2018
2.05.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siemiatycze,
położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna
190/2018
2.05.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze
191/2018 2.05.2018 w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze z XXIV Sesji odbytej w dniu 27 marca 2018 roku.
192/2018 28.05.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w 2018r.
193/2018 28.05.2018 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego.
198/2018
29.06.2018
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry Start"
199/2018
16.07.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
200/2018
16.07.2018
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze z XXVI Sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku.
201/2018
3.08.2018
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
202/2018
3.08.2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów na sołtysa we wsi Rogawka.
203/2018
3.08.2018
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
204/2018
3.08.2018
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
205/2018
3.08.2018
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Dyrektora Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach
206/2018
8.08.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
207/2018
8.08.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna.
208/2018
9.08.2018
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018rok.
209/2018
14.08.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
210/2018
21.09.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Anusin.
211/2018
28.09.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
212/2018
22.10.2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018roku.
213/2018
26.10.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
214/2018
9.11.2018
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026
215/2018
9.11.2018
w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2019r.
216/2018
9.11.2018
w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Siemiatycze podjętych na sesji

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2004-09-02

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2018-11-22

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2004-09-02