Wybory samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE
Gminna  Komisji Wyborczej w Siemiatyczach
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Siemiatyczach  wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady  Gminy Siemiatycze. w następujących okręgach wyborczych:


• Okręg wyborczy nr  2 , obejmujący  Czartajew ulice Białostocka, Długa do nr.100,Leśna,Polna,Sosnowa,Spacerowa;
• Okręg wyborczy nr 7, obejmujący Baciki Dalsze, Romanówka;
• Okręg wyborczy nr 10, obejmujący Klukowo, Rogawka;
• Okręg wyborczy nr 11, obejmujący Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Szerszenie;
• Okręg wyborczy nr 12, obejmujący Olendry, Siemiatycze-Stacja;
• Okręg wyborczy nr 14, obejmujący Laskowszczyzna, Leszczka, Wiercień Duży, Wiercień Mały;
• Okręg wyborczy nr 15, obejmujący Cecele, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała. Skiwy Duże, Skiwy Małe;
 
W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych  Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 35, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz. od 9.00 do godz. 15.00.,


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Jadwiga Klepacka


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 14 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Siemiatycze podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o dyżurach w okresie od 12 września 2018 roku do 26 września 2018 roku.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białystoku II z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 7 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach


O B W I E S Z C Z E N I E
W
ójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej na terenie Gminy Siemiatycze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15 z póź.zm.)  ogłaszam informację o okręgach wyborczych, ich graniach, numerach i liczbie  radnych wybieranych  w każdym okręgu  wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej na terenie Gminy Siemiatycze w sposób następujący:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

  1

Słochy Annopolskie, Wólka Nadbużna, Turna Mała

          1

  2

Czartajew ulice Białostocka, Długa do nr.100,Leśna,Polna,Sosnowa,Spacerowa

           1

  3

Czartajew ulice: Długa od nr 101, Kolonia Czartajew Podleśny, Kolonia Czartajew Sitniki, Szkolna

           1

 4

Kłopoty-Bańki, Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławy, Wólka Biszewska

           1

   5

Grzyby-Orzepy, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagiełki, Krasewice Stare, Kułygi, Lachówka, Moczydły, Zalesie

            1

   6

Baciki Bliższe, Baciki Średnie

            1

   7

Baciki Dalsze, Romanówka

            1

   8

Kajanka, Ossolin, Tołwin

             1

  9

Klekotowo, Krupice, Ogrodniki

             1

  10

Klukowo, Rogawka

             1

  11

Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Szerszenie

             1

  12

Olendry, Siemiatycze-Stacja

             1

 13

Anusin, Turna Duża

            1

 14

Laskowszczyzna, Leszczka, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki

            1

 15

Cecele, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Skiwy Duże, Skiwy Małe

            1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35

Wójt
Edward Krasowski


UCHWAŁA NR XXIV/173/2018 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


UCHWAŁA NR XXIV/174/2018 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siemiatycze na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.


I N F OR M A C J A

o miejscach  przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Gminy Siemiatycze:
1. Tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy
2. Słup ogłoszeniowy przy Urzędzie Gminy
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
Edward Krasowski


Kalendarz wyborczy 2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2018-08-21

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2018-09-18

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2018-08-21