Zaproszenia na sesję i komisje

Siemiatycze, dnia 26.04.2021r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  Gminy Siemiatycze, które odbędzie się  w dniu 5 maja 2021r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020r.
3. Analiza wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku.
4. Informacja z realizacji zamówień publicznych w 2020 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na rok 2021;
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COViD-19;
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze;
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2021 roku,
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności  zwierząt na 2021 rok,
6) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze;
7) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Bacikach Średnich;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Komisji
Grażyna Zofia Wilczyńska
Przewodniczący Komisji
Anna Grzyb
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gmin.


Siemiatycze, dnia 26.04.2021r.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) zwołuję XX w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na dzień 5 maja 2021 r. o godz. 10.15. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Siemiatycze.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na rok 2021;
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COViD-19;
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze;
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2021 roku,
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności  zwierząt na 2021 rok,
6) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze;
7) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Bacikach Średnich;
1. Wolne wnioski.
2. Zamknięcie obrad.

Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Niewiarowska

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23