DRUKI DO POBRANIA

 

Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Referat Rozwoju Gospodarczego
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
CEIDG
Alkoholówka
Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o lokalizację zjazdu
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Podział nieruchomości

1. Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

2. Oświadczenie

 
 
Azbest
Informacja o wyrobach zawierających Azbest
Ocena stanu i możliwości bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest
Wniosek o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Decyzje środowiskowe
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Ważna informacja ogólna dotycząca wymaganych dokumentów i wielkości opłat związanych z wpisem do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Oświadczenie
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływ Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływ
Referat Finansowo - Budżetowy
 Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)
UWAGA!

Ustawowy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to:

1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.


Do wniosków należy dołączyć faktury za okres:

1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur

Oświadczenie dotyczące formy prawnej z klauzulą RODO
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i
zestawienie faktur do zwrotu podlatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Informacja o gruntach
Informacja o lasach

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wer. 4

wzór do wypełnienia deklaracji  z oświadczeniem kompostownik (DO 5 OSÓB)

wzór do wypełnienia deklaracji  z oświadczeniem kompostownik (OD 6 OSÓB)

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Inspektor ds. oświaty
  Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(formularz w trakcie wdrażania)


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Siemiatycze

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2011-03-14

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2011-03-14