Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy w Siemiatyczach i jednostek budżetowych:

      1.) Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line
na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub Cyfrowego Urzędu cu.wrotapodlasia.pl

2.) Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu poniedziałek (8.00-16.00), wtorek - piątek (7.30-15.30)
do sekretariatu mieszczącego się w pokoju numer 4 przy ul. T. Kościuszki 35 w Siemiatyczach na następujących nośnikach danych:

a. dyskietka 1,44 MB

b. pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. płyta CD-RW

      3. ) Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

      1.) Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

      2.) Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

      3.) Wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB

      4.) Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (cu.wrotapodlasia.pl)

Urząd Gminy w Siemiatyczach

 

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (epuap.gov.pl)

 

Urząd Gminy w Siemiatyczach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2008-05-01

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2008-06-03

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2008-06-03