Rejestr instytucji

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Nr wpisu

Nazwisko lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Status

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer Regon podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc

Data wpisu   ( dzień, miesiąc,    rok )

Data wykreślenia z rejestru

06024

Gmina Siemiatycze

wpisany

Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35 17-300 Siemiatycze

5441437088

050659119

Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze

32

29.01.2020

 


KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - GMINY SIEMIATYCZE

 

Numer wpisu do rejestru: Księga Rejestrowa I

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer

kolejnego wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Pełna i skrócona

nazwa instytucji

kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres

instytucji

kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

29.05.1992.

Gminna Biblioteka Publiczna  w Czartajewie

 

Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej.

 

 

 Czartajew 3

 

Organizator – Gmina  Siemiatycze,

Akt o utworzeniu – Uchwała Nr V/25/92 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 1992 r

 

 

 

 Regon  050042212

-

 

2.

15.06.1999

Gmina Biblioteka Publiczna  w Siemiatyczach

 

 

Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych. Prowadzenie działalności informacyjnej  i bibliotecznej

ul. Tadeusza  Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

 

Organizator – Gmina Siemiatycze

Akt o utworzeniu – Uchwała Nr  VIII/40/99

 Rady Gminy  Siemiatycze z dnia 15 czerwca 1999r

 

Regon 050042212

 

 

 

3.

1.10.2020

Gmina
Biblioteka
Publiczna

bez zmian

Czartajew ul. Szkolna 4

Uchwała nr XVI/166/2020
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2020r.

 

 

 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejnego wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu  instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek

organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

29.05.1992.r

Uchwała Nr. XI /30/92 Rady  Gminy Siemiatycze z dnia 30 lipca 1992 r w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czartajewie

 

  Janina Niedbało

 

-

-

 

2

15 06.1999 r.

Uchwała Nr  VIII/40/99

Rady Gminy Siemiatycze  z dnia15czerwca 1999 r  w  sprawie  zatwierdzenia statutu  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Siemiatyczach.

 

 

Urszula Sfugier

 

 

 

-

-

 

3

25 .10.  2000 r.

 Uchwała Nr XV /105 /2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000r  w sprawie zatwierdzenia  statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

 

 

-

-

 

4

27. 04 .2005 r

Uchwała Nr XVIII/118/05 Rady Gminy Siemiatycze  z dnia 27 kwietnia 2005 r  w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

 

 

 

-

 

 

 

5

30  05. 2016 r

 Uchwała NrXI/77/2016 Rady Gminy Siemiatycze  z dnia 30 maja 2016 r w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

 

 

-

 

 

6

1.10.2020r.

Uchwała nr XVI/167/2020
Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21.09.2020r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Urszula Sfugier

 

 

 

 

 

 Dział III – Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

7 .03.2007

Złożono sprawozdanie finansowe za 2006 rok

 

 

 

2

11.03.2008

Złożono sprawozdanie finansowe za 2007 rok

 

 

 

3

5.03.2009

Złożono sprawozdanie finansowe za 2008 rok

 

 

 

4

10.03.2010

Złożono sprawozdanie finansowe za 2009 rok

 

 

 

5

14.03.2011

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 rok

 

 

 

6

20.03.2012

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 rok

 

 

 

7

20.03.2013

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok

 

 

 

8.

21.03.2014

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 rok

 

 

 

9.

17.03.2015

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 rok

 

 

 

10

17.03.2016

 Złożono sprawozdanie  finansowe za 2015 rok

 

 

 

11

  6.03.2017

 Złożono sprawozdanie finansowe za  2016 rok

 

 

 

12

19.02.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2017 rok

 

 

 

13

30.03.2019

Złożono sprawozdanie finansowe za  2018 rok

 

 

 

14

15.04.2020

Złożono sprawozdanie finansowe za  2019 rok

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2020-02-05

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2020-10-08

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2013-07-01