Sposób udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Siemiatycze.


1.    Dostęp do informacji publicznej  reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 roku 9Dz.U. Nr 112, poz.1198; z 2020r. Nr 153, poz.1271; z 2004r. Nr 240, poz.2407; z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 132, poz.1110; z 2010r. Nr 182, poz.1228; z 2011r. Nr 204, poz.1195).


2.    Informacja publiczna w zakresie realizacji  zadań Gminy Siemiatycze znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Siemiatycze lub na tablicach ogłoszeń UG.

3.    Jeżeli na stronie internetowej BIP  nie znajdują się wszystkie interesujące obywatela informacje, można złożyć  wniosek ( ustnie, pisemnie , e-mail , telefonicznie ) na adres: Urząd Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, poczta e-mailowa: ugsiemiatycze@pro.onet.pl, telefon: 856552860,

4.    Niezbędne elementy wniosku:
a/ określenie czego dana informacja ma dotyczyć,
b/ określenie sposobu i formy udostępnienia informacji  (np. drogą elektroniczną), ilości kopii,

5.    Prawo do informacji publicznej realizują pracownicy Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych spraw i umożliwiają dostęp do dokumentów nie zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.    Informacja publiczna udostępniania jest niezwłocznie nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych. W wyjątkowych przypadkach termin udostępnienia informacji publicznej może być przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku przedłużenia terminu  wnioskodawcy powinni zostać powiadomieni niezwłocznie nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Miłkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Data wytworzenia: 2012-02-13

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2007-10-11

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2012-02-13

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2007-10-11