Lobbing

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.

Data wpływu

Podmiot występujący

Podmiot na rzecz którego realizowane wystąpienie

Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia

 

 

11.07.2016r.

Artur Brylikowski

1/Grupa lobbingowa Grass Rodts Lobbing

2/Stowarzyszenie Cannabis House

- przesłanie informacji o zarządzeniu w sprawie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu lub

-opracowanie zarządzenia w sprawie obsługi lobbystów w urzędzie,

Sporządzenie raportu i opublikowanie w BIP.

ZARZĄDZENIE NR 113/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 14 października 2016 r. w sprawie działań lobbingowych podmiotow wykonujących działaność lobbingową w procesie stanowienia prawa miejscowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2016-10-17

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2016-10-17

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2016-10-17