Petycje

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „czyste powietrze”
31.10.2016 r.
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
brak
2.

Szumski Andrzej

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scaleniem Gruntów
Umieszczenie na głównych stronach internetowych jst informacji w formie aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl
07.11.2016r.
Zgodnie zart.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
brak
3.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki “Wiarygodna Firma” - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy
1.09.2017r.
Zgodnie zart.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
brak
4.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Wniosek o oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.

Czy planowanym przez Gminę  środkiem poprawy efektywności energetycznej - może być modernizacja pojazdów będących w użytkowaniu Gminy/Miasta -  pod kątem wprowadzenia alternatywnego paliwa - ad exemplum: skroplonego gazu ziemnego - LNG lub innych paliw alternatywnych? 

30.04.2018r.
Zgodnie zart.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
brak

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Miłkowska

Data wytworzenia: 2016-11-03

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2016-11-03