Protokół  Nr 4/03

 Z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze

odbytego w dniu 24 listopqda 2003r.

 

Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:

1.       Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący

2.       Solaniuk Wieczysław

3.       Orzepowski Mieczysław

4.       Tołwiński Leszek

Posiedzeniu przewodniczył Andrzejczuk Mieczysław.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

           1. Wójt Gminy – Edward Zaremba

           2. Sekretarz Gminy – Helena Raszkiewicz

           3. Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 

1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków i  propozycji do budżetu gminy

   na 2004 rok.

2 Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy

   Siemiatycze.

3.Opiniowanie materiałów na Sesję.

  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2004-08-20

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2004-08-20

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2004-08-20