Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Siemiatycze 1. Rejestr Uchwał Rady Gminy.

 2. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.

 3. Rejestr skarg i wniosków.

 4. Rejestr aktów wewnętrznych.

 5. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

 6. Rejestr przyjęć interesantów.

Pozostałe rejestry i ewidencje:

 1. Zbiór przepisów prawa miejscowego.

 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.

 3. Rejestr udzielonych na wniosek informacji publicznych.

 4. Rejestr kontroli zewnętrznych.

 5. Rejestr przedpoborowych.

 6. Rejestr świadczeń na potrzeby akcji kurierskiej.

 7. Rejestr świadczeń na potrzeby sił zbrojnych.

 8. Rejestr osób z dostępem do informacji niejawnych.

 9. Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 10. Rejestr pobytu stałego mieszkańców – elektroniczny.

 11. Rejestr małżeństw, urodzeń i zgonów.

 12. Rejestr udzielonych informacji osobowo-adresowych.

 13. Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu.

 14. Rejestr wyborców – elektroniczny.

 15. Rejestr pobytów czasowych mieszkańców.

 16. Rejestr byłych mieszkańców gminy.

 17. Rejestr dowodów osobistych (papierowy i elektroniczny).

 18. Rejestr zamówień publicznych.

 19. Rejestr kwater agroturystycznych.

 20. Ewidencja zabytków i pomników przyrody.

 21. Rejestr mienia komunalnego.

 22. Rejestr właścicieli szamb bezodpływowych.

 23. Rejestr działalności gospodarczej.

 24. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 25. Ewidencje zatwierdzonych planów i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

 26. Ewidencja wniosków o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

 27. Rejestr Gminnego zasobu nieruchomość.

 28. Rejestr dodatków mieszkaniowych.

 29. Rejestr udzielonych informacji o stanie środowiska.

 30. Rejestr komunalnych zasobów mieszkaniowych.

 31. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych.

 32. Rejestry podatkowe:

  - podatek rolny

  - podatek leśny

  - podatek od nieruchomości

  - podatek od osób prawnych

  - podatek od środków transportowych

  - podatek od spadków i darowizn


 33. Rejestr opłaty eksploatacyjnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2007-05-22

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2007-05-22

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2007-05-22