Sposoby stanowienia prawa

 

  1. art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

  2. Rozdział XIV § 58 – 63 Statutu Gminy Siemiatycze – Uchwała Nr IV/27/03 z 10.03.2003 r. Rady Gminy Siemiatycze.

  3. Rozdział VI § 20 – 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, Zarządzenie Wójta Nr 7/07 z dnia 24.01.2007 r. z póź. zm.

Metryka strony

Udostępniający: Helena Raszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2007-10-30

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2007-10-30

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2007-10-30