Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy

 

 1. Tryb postępowania w sprawie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy reguluje rozdział VII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy § 23-28. Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze Nr 7/07 z 24 stycznia 2007 r. z póź. zm.

 2. Informacje o czasie przyjęć interesantów przez Wójta Gminy w sprawie składania wniosków zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz w BIP.

 3. Załatwianie spraw w Referatach Urzędu Gminy Siemiatycze

   1.) Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich

   2.) Kierownik Referatu – Helena Raszkiewicz Sekretarz Gminy

   3.) Zakres działania Referatu.
   Szczegółowo reguluje rozdział V § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy , Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Siemiatycze z 24.01.07 r.

   4.) Indywidualne sprawy z zakresu obsługi obywateli inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych Krystyna Zalewska

   - dowody osobiste,

   - zaświszczenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy,

   - dokonywanie czynności materialno-technicznych zameldowania i wymeldowania,

   - udostępnianie informacji osobowych,

   5.) Inspektor d/s wojskowych i OC

   - rejestracja przedpoborowych

   - przygotowanie do przeprowadzenia poboru

   6.)Inspektor d/s kadrowych

   - udostępnianie informacji publicznej z zakresu działania rady i jej organów,

   - udostępnianie aktów prawa miejscowego

   7.) Obsługa kancelarii Referent Elżbieta Radomska

   - rejestracja wniosków i skarg obywateli,

   - rejestracja i przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy

   8.) Kierownik Referatu

   - wydawanie decyzji w sprawach zameldowania z Urzędu w trybie decyzji administracyjnej,

   - wymeldowanie z Urzędu w trybie decyzji administracyjnej

   - decyzji o uchyleniu czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu lub wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego.

   - wydawanie decyzji w sprawie uznania żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

   9.) Sekretarz Gminy – Helena Raszkiewicz

   - stwierdzanie własnoręczności podpisów osób w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed organami gminy,

   - stwierdzanie własnoręczności podpisu na zeznaniach świadków w sprawie pracy w gospodarstwach rodziców lub teściów

   - wydawanie zaświadczeń o braku dokumentów o pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców lub teściów,

   - potwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów urzędowych gminy,

   - udostępnianie informacji publicznej udzielonej na wniosek w trybie art. 12 ustawy o dostępie do informacji,

   - udzielanie informacji w zakresie funkcjonowania organów Urzędu Gminy itp.

    

    

  Zarządzenie Nr 19/07 z 29.05.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siemiatycze

Metryka strony

Udostępniający: Helena Raszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Zarzecka

Wprowadzający: Marta Zarzecka

Data wprowadzenia: 2007-10-30

Modyfikujący: Marta Zarzecka

Data modyfikacji: 2007-10-30

Opublikował: Marta Zarzecka

Data publikacji: 2007-10-30