Przetarg wycinka

Urząd Gminy Siemiatycze ogłasza przetarg publiczny na:

 

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi lokalnej o Nr geodezyjnym 477 na terenie gruntów wsi Czartajew  56 sztuk wraz z karczowaniem   30 m ² zakrzewień, w ilości  7,562 m³ pozyskanego drewna

 

Cena wywoławcza 1 m³ drewna wynosi: 75 zł. (netto)

 

Termin/okres realizacji zamówienia:31 maja 2010 roku

 

Instrukcję dla oferentów, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, w pokoju Nr 5

Lub na stronie internetowej: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/siemiatycze

Pracownikiem do kontaktów z oferentami jest:

Imię i nazwisko: Eugeniusz Pierewoj

Telefon: (85) 655-57-85

Faks: (85) 655-29-11

 

Godziny w których udziela się informacji o przetargu: 8.00 – 15.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Urzędzie Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, sekretariat, w terminie do dnia 11.05.2010r, do godziny 10.00.

 

 Koperta powinna być oznaczona: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi lokalnej  terenie wsi Czartajew”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2010 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego – w Sali posiedzeń.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą  ofertową ceną (brutto)

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2010-05-07

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2010-05-07

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2010-05-07