Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - data publikacji 24.10.2014r.


Pytania i odpowiedzi do SWIZ - data publikacji 26.09.2014r.


Pytania i odpowiedzi do SWIZ - data publikacji 19.09.2014r.


Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze, opublikowane w Dzienniku Urzędowym U. E. w dniu 12.09.2014r.


Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym U. E. w dniu 08.09.2014r.


INFORMACJA O UZNANIU ZASADNOŚCI INFORMACJI  O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI CZYNNOŚCI DOKONANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - data publikacji 08.09.2014r.


Pytania i odpowiedzi do SWIZ - data publikacji 5.09.2014r.


Pytania i odpowiedzi do SWIZ - data publikacji 1.09.2014r.


Modyfikacja do SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze" - data publikacji 21.08.2014r.

Załącznik nr 3 do CZĘŚCI III SIWZ - przedmiar robót - liczba instalacji 247 szt. – po modyfikacji z dnia 21.08.2014 r.

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI III SIWZ - przedmiar robót - liczba instalacji 2 szt. – po modyfikacji z dnia 21.08.2014 r.

Załącznik nr 5 do CZĘŚCI III SIWZ - przedmiar robót - liczba instalacji 84 szt. – po modyfikacji z dnia 21.08.2014 r.


II Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze, opublikowane w Dzienniku Urzędowym U. E. w dniu 19.08.2014r.

1)      Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami od nr do nr 6

2)      Część II SIWZ – załącznik nr 7 – wzór umowy

3)      Część III SIWZ – załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

4)      Załącznik nr 1 do Części III – koncepcja

5)      Załącznik nr 2 do Części III – koncepcja

6)      Załącznik nr 3 – przedmiar robót

7)      Załącznik nr 4 – przedmiar robót

8)      Załącznik nr 5 – przedmiar robót


I Ogłoszenie o zamówieniu numer referencyjny 2014-108418 Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Siemiatycze w ramach Projektu Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze, przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym U. E. w dniu 14.08.2014r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2014-10-24

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2014-08-14