W klasach I-III  szkół podstawowych
prowadzonych przez  Gminę Siemiatycze jest realizowany program
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą


 

„Szansa na lepszą przyszłość”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic

w jakości usług edukacyjnych.

 

1.      Okres realizacji projektu 07.02.2011 roku do 22.06.2012r. – 3 semestry

2.      Miejsce i rodzaj realizowanych zajęć dodatkowych”:

 

Szkoła Podstawowa w Czartajewie, tel. 85 656 00 03 :

¨ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

¨  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

¨  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

¨  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

¨  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

 

Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, tel. 85 655 00 12 :

¨ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

¨  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

¨  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

¨  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

¨  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

¨  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie informatyki.

¨  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego.

 

Szkoła Podstawowa w Tołwinie, tel. 85 655 30 22 :

¨ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

¨  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

¨  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

¨  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

¨  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

 

Szkoła Podstawowa w Kłopotach Bujnach , tel. 85 655 45 70:

¨ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

¨  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

¨  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

 

Informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu w Urzędzie Gminy Siemiatycze – Teresa Karolczuk 85 655 28 60 w. 41.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Zespół Obsługi Szkół

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-03-31

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2011-03-31

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2011-03-31