UWAGA!!!

KONKURS

Atrakcyjne nagrody !!

Spróbuj swoich sił bądź kreatywny!!!

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza konkurs na ZNAK PROMOCYJNY/LOGO do  międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą „Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych regionów”. Projekty zgłaszać można osobiście, pocztą lub mailem do 29 kwietnia 2011r. do 15:30;

Adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn

e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

osoba do kontaktu: Joanna Stolarkiewicz, Monika Sadowa   tel.: 500133049 , (085)6557706
Projekt należy przygotować w formie elektronicznej (CD) oraz papierowej. Parametry techniczne: rozszerzenie cdr oraz gif 40KB (Corel 14).
Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 11 kwietnia  2011r.
Regulamin Konkursu na stronie www.tygieldolinybugu.pl

Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze najlepszy projekt, przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 Tematyka Znaku promocyjnego/LOGO

Wygląd znaku powinien być oryginalny, niepowtarzalny z którego w przeszłości nikt nie korzystał. Logo kojarzyć powinno się z tematyką projektu oraz z  obszarem na którym funkcjonuje SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz  z obszarem działania LGD „Nemunas” na Litwie. Nie narzucamy szczegółowego wyglądu znaku, liczymy na oryginalne nowatorskie projekty!

Projekt współpracy pn. „Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych regionów” skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 29 lat z obszaru LGD „Nemunas” oraz SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. W ramach projektu m.in. zorganizowane zostaną dwa obozy jeden w Polsce i jeden na Litwie. Dzięki realizacji projektu i uczestnictwie naszej młodzieży zostanie zachowana ciągłość historyczna i kulturalna na następne pokolenia. Realizacja przedsięwzięcia w tym zakresie wymagać będzie wydobycia i wyeksponowania różnorodności tkwiącej w SLGD „Tygiel Doliny Bugu” i LGD „Nemunas”. Różnorodność ta oraz poczucie dumy lokalnej będzie  kluczem do sukcesu na płaszczyźnie rozwoju turystyki, kultury , dziedzictwa historycznego, poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt współpracy ma sprzyjać w osiągnięciu założonych rezultatów poprzez pobudzenie młodych osób w kierunku zaangażowania się w życie lokalne. Działanie ma zapobiec niskiej aktywności młodych osób, która utrudnia realizację jakichkolwiek inicjatyw w regionie obydwu parterów.

Używanie Znaku promocyjnego/LOGO

Znakiem promocyjnym posługiwać będzie się SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz LGD „Nemunas”. Logo ma odzwierciedlać projekt współpracy pomiędzy Polską tj. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” a Litwą tj. LGD „Nemunas”. Znak ten powiązany będzie ze wszystkimi publikacjami drukowanymi i elektronicznymi, jak również ze spotami filmowymi oraz produktami lokalnymi. Konsekwentne promowanie znaku za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod pozwoli z czasem uzyskać wysoką rozpoznawalność.

 

                                    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

                                                                                                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Metryka strony

Udostępniający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Wytwarzający/odpowiadający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Wprowadzający: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Modyfikujący: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Ilona Katarzyna Korzeniewska

Data publikacji: 2011-03-18