O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze zaprasza do składania ofert   na wykonanie rozbudowy świetlicy wiejskiej we wsi Słochy Annopolskie na terenie Gminy Siemiatycze pod nazwą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy we wsi Słochy Annopolskie”, poniżej 14000 Euro.

Zakres robót określa przedmiar robót – wycenę należy przedstawić w postaci kosztorysu uproszczonego zawierającego:  ilość – cena jednostkowa – wartość;

Do oferty należy dołączyć:

  1. Uproszczony kosztorys z należnym podatkiem VAT
  2. Tabelę elementów scalonych
  3. Uproszczony kosztorys kosztów niekwalifikowalnych z należnym podatkiem VAT
  4. Tabelę elementów scalonych kosztów niekwalifikowalnych
  5. Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia dotyczy kierownika budowy

Termin wykonania do 8 czerwca  2013r. 

Oferty można składać do dnia 30 kwietnia 2013 roku do godziny 900 w Urzędzie Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35.  (sekretariat)

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza . Kościuszki 35 pokój nr 5 telefon 85 655 28 60.

Załączniki:

  1. Przedmiar robót zadania
  2. Tabelę elementów scalonych zadania
  3. Przedmiar robót kosztów niekwalifikowalnych wchodzących w skład zadania podstawowego
  4. Tabelę elementów scalonych kosztów niekwalifikowalnych wchodzących w skład zadania podstawowego

 

Siemiatycze dnia 23.04.2013r.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Niewiarowski

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2013-04-23