Zaproszenia na sesję i komisje

ZAPROSZENIE


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018r. o godzinie 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 365, 17-300 Siemiatycze.

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
2. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
3. Wolne wnioski.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875
 z póź.zm.) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji
Roman Umiastowski

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy


Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23