Zaproszenia na sesję i komisje

ZAPROSZENIE z dn. 13 grudnia 2017 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  oraz  Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze, które odbędzie się w dniu 28 grudnia  2017 roku o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w budżecie gminy w 2017 roku.
2/ zmian Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025.    
3/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026.
4/ uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2018r.
5/ zmiany  uchwały  organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018r.
2.    Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
Agnieszka Stępkowska
Przewodniczący Komisji
Zygmunt Poletyło
Przewodniczący Komisji
Leszek Tołwiński

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy


ZAPROSZENIE z dn. 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zwołuję XXII w bieżącej kadencji Sesję Rady Gminy Siemiatycze na
dzień 28 grudnia 2017 roku  o godz. 13:30.Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej w Czartajewie,  ul. Szkolna 4,17-300 Czartajew.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja Wójta Gminy Siemiatycze z realizacji uchwał w okresie między  sesjami.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w budżecie gminy w 2017 roku.
2/ zmian Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2017-2025.    
3/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026.
4/ uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2018r.
5/ zmiany  uchwały  organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Siemiatycze.
6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018r.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) pracodawca jest zobowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Michał Boguszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dobrogowska

Data wytworzenia: 2016-06-24

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2009-10-23