Zarządzenia Wójta jako organu lata 2018-2023

58/2019
15.11.2019
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027
57/2019
15.11.2019
w sprawie projektu budżetu Gminy Siemiatycze na 2020 r.
56/2019
14.11.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze położonych w obrębie wsi Anusin
55/2019
5.11.2019
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
32/2019
5.06.2019
w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bacikach Dalszych (wraz z wykazem pomieszczeń przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Siemiatycze).
28/2019
14.05.2019
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 103 położonej w obrębie wsi Klukowo stanowiącej własność Gminy Siemiatycze (wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny stanowiącej własność gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Klukowo).
27/2019
6.05.2019
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku
nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.
15/2019
25.01.2019
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach, oddziałów przedszkolnych i kl. I szkół podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach, Tołwinie.
14/2019
25.01.2019
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Siemiatycze.
13/2019
18.01.2019
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze.
12/2019
10.01.2019
w sprawie realizacji uchwał z III Sesji Rady Gminy Siemiatycze.
11/2019
4.01.2019
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
10/2018
4.01.2019
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Siemiatycze niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty-Bujny.
9/2018
21.12.2018
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach.
8/2018
21.12.2018
w sprawie realizacji uchwał z II Sesji Rady Gminy Siemiatycze
7/2018
17.12.2018
w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność gminy Siemiatycze.
6/2018
23.01.2018
w sprawie w sprawie określenia "Zasad rozliczeń wpłat podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Siemiatycze"
4/2018
28.11.2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018roku.
3/2018
28.11.2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018roku.
2/2018
28.11.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Anusin.
1/2018
27.11.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Siemiatycze

Data wytworzenia: 2018-12-03

Wprowadzający: Grzegorz Niewiarowski

Modyfikujący: Grzegorz Niewiarowski

Data modyfikacji: 2019-11-15

Opublikował: Grzegorz Niewiarowski

Data publikacji: 2018-12-03